3/5/12

                                           
                              Δεν χρειάζεται δίπλωμα, ασφάλεια, άδεια
                               
                  H ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ!